THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

Đạo hữu LÊ TỪ TÂM qui vị - TANG GIA ĐỒNG CẢM TẠ
Posted on: 8/30/2016 5:56:02 PM
"....Chân thành tri ân quý Chức Sắc, quý Chức Việc, quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ của các cơ sở Đạo, quý thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu, từ khắp các tiểu bang ở Hoa Kỳ, Úc Châu và Việt Nam đã gửi tràng hoa, lời phân ưu, và cầu nguyện cho cháu Từ Tâm được sớm trở về nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống....." ... xem tiếp

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: Phân Ưu Đạo hữu LÊ TỪ TÂM, Trưởng Nữ của HH CTS Lê Minh Hoàng, Qu. Đầu Tộc Thánh Thất Portland, Oregon qui vị.
Posted on: 8/23/2016 10:53:32 PM
"..Thành kính Phân Ưu cùng HH CTS Qu. Đầu Tộc Lê Minh Hoàng cùng tang gia hiếu quyến. Cầu nguyện hương linh cố Đạo Hữu LÊ TỪ TÂM sớm về nơi cõi THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG.." ... xem tiếp

CỚ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI: Phân Ưu Đạo hữu LÂM THỊ LOAN, Hiền Thê của Ngài Đề Đốc Trần văn Chơn qui vị..
Posted on: 7/12/2016 9:51:59 AM
CẦU NGUYỆN hương linh Cố Đạo hữu LÂM THỊ LOAN sớm về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. ... xem tiếp

Phân Ưu Bào Muội của HH Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo, qui vị tại Quận Thủ Đức, Sài Gòn, Việt Nam.
Posted on: 5/31/2016 11:31:40 AM
"..Thành kính Phân ưu cùng HH HT Nguyễn Trung Đạo cùng tang gia hiếu quyến. Cầu nguyện hương linh cố Đạo Hữu Nguyễn Như Lý sớm về nơi cõi THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG.." ... xem tiếp

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: Phân Ưu Cựu CTS Trịnh văn Ngọc qui vị tại Houston,Texas.
Posted on: 3/30/2016 4:19:29 PM
Thành kính Phân Ưu cùng Tộc Đạo Thánh Thất Houston và Tang gia hiếu quyến . . ... xem tiếp

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: Phân Ưu Hiền Tài Võ kim Hà qui vị - TANG GIA CẢM TẠ
Posted on: 3/20/2016 8:11:51 AM
Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: Phân Ưu Hiền Tài Võ kim Hà qui vị tai Tây Ninh, VN... ... xem tiếp

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: Phân Ưu Út Nữ của Hiền Tỷ CTS Đỗ Thị Inh, Tộc Đạo Thánh Thất Houston, Texas qui vị.
Posted on: 2/22/2016 11:07:44 PM
Thành kính phân ưu cùng Hiền Tỷ Chánh Trị Sự Đỗ thị Inh và Hiền Huynh Phan văn Tranh cùng toàn thể Tang quyến... ... xem tiếp

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: Điếu văn Tiễn Biệt Nữ CTS Nguyễn Huỳnh Cúc - Tang Gia CẢM TẠ
Posted on: 2/22/2016 10:55:54 PM
Mấy hôm nay là những ngày u buồn nặng trĩu trong lòng của chúng ta trước sự ra đi vĩnh viễn của Nữ Chánh Trị Sự NGUYỄN HUỲNH CÚC... ... xem tiếp

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: Phân Ưu Nữ CTS Nguyễn Huỳnh Cúc, Hiền Thê của của HT Nguyễn Thừa Long qui vị.
Posted on: 2/2/2016 3:53:29 PM
"Thành kính Phân ưu cùng Tang gia hiếu quyến và thành tâm cầu nguyện cho Hương Linh người quá cố sớm về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.." ... xem tiếp

Phân Ưu HH Trần Minh Ngọc, phu quân của HTỷ PTS Nguyễn Thị Nga qui vị tại Austin, Texas
Posted on: 11/17/2015 10:19:37 AM
Vô cùng xúc động khi nhận được tin buồn ... xem tiếp

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: Phân Ưu HH Cải Trạng LÊ MINH KHUYÊN qui vị
Posted on: 10/9/2015 10:03:41 AM
THANH KINH PHAN UU ... xem tiếp

TT Wichita, Kansas Phân Ưu PTS Nguyễn Thị Xuân Lan qui vị
Posted on: 10/7/2015 9:15:01 PM
Thành kính phân ưu ... xem tiếp

TT Wichita, Kansas Phân Ưu Hiền Muội Huỳnh Thị Lệ Hằng qui vị
Posted on: 10/2/2015 11:27:06 PM
Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, và các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi hương linh Hiền Muội HUỲNH THỊ LỆ HẰNG được siêu thăng tịnh độ và sớm ... xem tiếp

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: Phân Ưu Hiền Thê của HH Lê Tấn Tài qui vị tại Sydney, Úc Châu
Posted on: 9/28/2015 8:43:12 AM
Thành kính Phân Ưu cùng Hiền Huynh và toàn thể tang gia hiếu quyến. ... xem tiếp

TT Wichita, Kansas Phân Ưu Đạo Hữu LÊ VĂN TUỒNG qui vị
Posted on: 9/6/2015 8:29:42 PM
Phân Ưu ... xem tiếp

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: Phân Ưu HT Lê văn Khiêm qui vị tại Canada
Posted on: 9/1/2015 1:38:55 PM
Phân Ưu ... xem tiếp

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: Phân Ưu Bà Quả Phụ của Cố Niên Trưởng Đặng Quang Dương qui vị tại Texas
Posted on: 6/4/2015 4:15:19 PM
... xem tiếp

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại Phân Ưu: HT Lâm San Hà qui vị tại Houston, Texas.
Posted on: 3/26/2015 12:10:34 AM
..Thành kính phân ưu cùng HH. Hiền Tài Lâm Hoàng Minh cùng toàn thể Tang gia hiếu quyến .. ... xem tiếp

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại Phân Ưu Bào Huynh của HT Nguyễn Trung Đạo qui vị tại Việt Nam.
Posted on: 3/22/2015 8:43:04 PM
..Thành kính phân ưu cùng Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo cùng toàn thể Tang gia hiếu quyến ... xem tiếp

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: Phân Ưu Hiền Thê của HT Nguyễn Hoàng Chung qui vị tại Houston, TX
Posted on: 3/12/2015 9:19:31 PM
Thành Kính Phân Ưu cùng Hiền Huynh HT Nguyễn Hoàng Chung và tang gia hiếu quyến... ... xem tiếp

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: Phân Ưu Hiền Thê của HT Ngô Văn Vội qui vị tại Austin, TX- TANG GIA CẢM TẠ.
Posted on: 3/10/2015 11:47:24 PM
Thành Kính Phân Ưu cùng Hiền Huynh HT Ngô văn Vội và tang gia hiếu quyến.. ... xem tiếp

Tường Thuật Lễ Tang Cựu Phó Trị Sự NGUYỄN NGỌC ĐIỆU - TANG GIA ĐỒNG CẢM TẠ.
Posted on: 1/20/2015 11:33:26 AM
...Lễ Tang do Bàn Trị Sự và đồng Đạo Thánh Thất San Jose, Tộc Đạo Santa Clara cử hành vào chủ nhựt ngày 18 tháng 1 năm 2015 (nhằm ngày 28 tháng Chạp Giáp Ngọ), theo nghi thức Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, có đủ lễ nhạc và Đồng nhi... ... xem tiếp

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Posted on: 1/16/2015 11:40:56 AM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ... xem tiếp

TIN BUỒN: Hiền Nội của HH. Cố Giáo Hữu Thượng Ngọc Thanh, nguyên Chủ Trưởng Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại vừa qui vị.
Posted on: 1/16/2015 8:01:35 AM
Cáo Phó ... xem tiếp

Phân Ưu Bào Tỷ của HTDP Võ Ngọc Diệp, Hiền Nội của HTDP Trần Công Bé qui vị
Posted on: 7/14/2014 4:29:31 PM
Thành Kính PU ... xem tiếp

Phân Ưu Đồng Môn Phạm văn Giáo qui vị
Posted on: 3/8/2014 3:13:42 PM
Thành Kính Phân Ưu ... xem tiếp

Phân Ưu Qu. Thượng Chánh Phối Sư Thượng Nhã Thanh Qui Thiên
Posted on: 3/5/2014 10:10:25 AM
Phân Uu ... xem tiếp

Lễ Tang Cựu CTS Đỗ Danh Dự tại San Jose, CA
Posted on: 2/26/2014 10:09:36 AM
Lễ Tang Cựu CTS Đỗ Danh Dự tại San Jose, CA ... xem tiếp

Phân Ưu Cựu CTS. ĐỖ DANH DỰ vừa qui vị tại San Jose, CA
Posted on: 2/20/2014 1:14:23 AM
Thành Kính Phân Ưu ... xem tiếp

Phân Ưu Thân Mẫu HH Trần Văn Mỹ Qui Vị
Posted on: 2/7/2014 12:03:36 PM
Thành Kính Phân Ưu ... xem tiếp

Phân Ưu Bảo Tỷ và Bào Đệ HH CTS Nguyễn Công Tranh qui vị
Posted on: 2/7/2014 12:01:17 PM
Thành Kính Phân Ưu ... xem tiếp

Phân Ưu Cố CTS Nguyễn Kim Anh qui vị
Posted on: 1/18/2014 12:15:18 AM
qui vị ... xem tiếp

TT Kichener, Canada Phân Ưu Đạo Hữu Cao Văn Dũng qui vị
Posted on: 12/26/2013 12:13:08 AM
TT Kichener Phan Uu Cao van Dung ... xem tiếp

Phân Ưu CTS Phan văn Hồ, cựu Q. Đầu Tộc Thánh Thất California qui vị.
Posted on: 11/16/2013 5:10:36 PM
Phân Ưu Cưu CTS Phan văn Hồ qui vị ... xem tiếp