THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI: "Thông Báo Tổ chức Đại Hội kỳ 8 tại Houston, TX"
Posted on: 5/31/2016 10:11:37 AM
"..Đại Hội kỳ 8 Ban Thế Đạo Hải Ngoại sẽ được tổ chức kết hợp cùng thời điểm với Đại Hội kỳ III Cơ Quan Đại Diện và Lễ Kỷ Niệm Năm thứ Ba "CaoDai Day" ..." ... xem tiếp

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI: "Thông Báo Tổ chức Đại Hội kỳ III tại Houston, Texas"
Posted on: 5/31/2016 10:06:59 AM
"...Đại Hội kỳ III Cơ Quan Đại Diện sẽ được tổ chức kết hợp cùng thời điểm với Đại Hội Kỳ 8 Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Lễ Kỷ Niệm Đệ Tam Chu niên "CaoDai Day" do Tộc Đạo Thánh Thất Houston, Texas tổ chức, vào 03 ngày Thứ Bảy và Chủ Nhựt và thứ Hai 03, 04 & 05/ 9 /2016 (dịp Lễ Lao Động Hoa Kỳ) tại Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas.." ... xem tiếp

CQĐDCĐHN MỜI GỌI DỰ ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH TT SAN DIEGO, CALIFORNIA
Posted on: 5/22/2016 3:29:44 PM
"...Với người tín đồ Cao Đài, ai ai cũng đồng cảm nhận là mỗi lần Khánh Thành Thánh Thất là mỗi cơ hội để chúng ta cùng nhau hiệp tâm dâng lời cầu nguyện "Đại Đạo Hoằng Khai", "Thiên hạ Thái Bình", "Thánh Thất An Ninh",..." ... xem tiếp

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: Phân Ưu HH Giám Đạo Trần Thanh Danh qui vị tại Thánh Địa Tây Ninh
Posted on: 4/13/2016 10:26:09 PM
"..Thành Kính Phân Ưu cùng Tang gia và thành tâm cầu nguyện cho Hương linh Cố Giám Đạo Trần Thanh Danh sớm cao thăng Thiên vị nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.." ... xem tiếp

Lễ Khánh Thành TT San Diego: Thông Tin về Phi Trường và Khách Sạn
Posted on: 4/12/2016 10:25:25 PM
Khánh Thành ... xem tiếp

Thông báo công cử Quyền Khâm Châu Đạo Victoria và việc liên lạc với Văn Phòng Khâm Châu Victoria, Úc Châu
Posted on: 1/2/2016 11:55:28 PM
". . .Đa số các Tộc Đạo tại Úc Châu công cử Hiền Tài Lê Văn Thêm đảm nhận chức vụ Quyền Khâm Châu Đạo Victoria, Úc Châu . . ." ... xem tiếp

LỄ KỶ NIỆM KHAI ĐẠO NĂM THỨ 90 TẠI CHÂU ĐẠO CALIFORNIA
Posted on: 12/15/2014 1:20:53 PM
“Vốn từ trước Thầy đã lập ra Ngũ Chi Đại Đạo là: Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo. ... xem tiếp

Thuyết Trình Giáo Lý Cao Đài và Hòa Bình: HT Phạm văn Khảm
Posted on: 10/19/2014 10:18:18 AM
Bài Thuyết Trình của Q. Chủ Trưởng Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại (Hiền Tài Phạm văn Khảm) tại buổi sinh hoạt về Giáo Lý các Tôn giáo về Hòa Bình d ... xem tiếp

Vài nét sinh hoạt Đạo sự tại Thánh Thất & ĐTPM Wichita-Kansas
Posted on: 4/1/2014 11:56:39 PM
Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Wichita, Kansas: Thiết Lễ Rằm Thượng Nguơn, Cầu an, Cầu siêu, Tắm Thánh và Phát Heo Từ Thiện đến Đại Đạo Thanh Thiếu Niên Cao Đài Wichita. . . ... xem tiếp

Bản Lên Tiếng của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại về HT trong nước lập Ban Đại diện hải ngoại
Posted on: 3/3/2014 12:58:27 AM
Xét thấy việc ban hành Huấn lịnh thành lập "Ban Đại diện Hội Thánh" do Trần Quang Cảnh cầm đầu, cùng với các Lễ sanh phàm phong được giao nhiệm vụ kể trên, thực chất là hoạt động phá rối, làm phân hóa nền Đạo hải ngoại ... xem tiếp

Phát Biểu của Quyền Chủ Trưởng Cơ Quan Đại Diện trong Lễ Bế Mạc Đại Lễ Rước Phật Ngọc Hòa Bình . .
Posted on: 1/23/2014 12:24:02 AM
Đây là thời kỳ Qui Nguyên Tam giáo, như trước đây với Tam giáo Đồng Nguyên dưới các triều đại: Đinh, Lê, Lý, Trần…đã đem lại sự thanh bình, thịnh trị cho đất nước. ... xem tiếp

Phái Đoàn Cao Đài dự Lễ Khai Mạc Rước Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới .
Posted on: 1/9/2014 9:25:14 PM
Phái đoàn Tôn giáo Cao Đài do Hiền Tài Phạm văn Khảm, thay mặt Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại, Đại diện Châu Đạo California, (Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng), Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại (Hiền Tài Dự Phong Ngô Thiện Đức) và Đồng Đạo tháp tùng cùng đến cầu nguyện.. ... xem tiếp

Lễ An Vị Thánh Tượng Thánh Thất San Diego, California
Posted on: 1/9/2014 8:30:22 PM
Vào chủ nhựt 27 tháng 11 âm lịch ( Dl ngày 29-12-2013), Lễ an Vị Thánh Thất San Diego diễn ra đúng theo Chương Trình đã được phổ biến trong Thư mời của Tộc Đạo. Từ sáng sớm đã thấy có nhiều Đồng Đạo trong Ban Tổ Chức đến để chuẩn bị cho mọi việc cho buổi Lễ. ... xem tiếp

Tổng kết Hoạt Động Cứu Trợ nạn nhân thiên tai bão HaiYan
Posted on: 12/18/2013 12:00:38 AM
Hầu hết các Cơ sở Đạo trong toàn Cơ Quan, ngoài việc tổ chức lễ cầu nguyện cho vong linh tử nạn trong bão lụt Haiyan sớm được siêu thoát, mọi nơi đều nỗ lực vận động lạc quyên cứu trợ, thể hiện lòng nhân ái và tinh thần Đại Đồng Huynh đệ của cộng đồng Cao Đài hải ngoại. ... xem tiếp

Tường Thuật Đại Hội Kỳ 7 Ban Thế Đạo Hải Ngoại
Posted on: 11/20/2013 2:24:10 PM
Đại Hội tìm phương phát triển Ban Thế Đạo Hải Ngoại, huy động, tạo điều kiện cho nhân tài trí thức hội nhập vào trường công quả, thực hiện nhiệm vụ giúp Đạo trợ Đời và cùng các Cơ sở tổ chức Đạo hải ngoại gìn giữ Chơn truyền, góp phần chung lo phát triển Đạo trong giai đoạn mới. ... xem tiếp

Thánh Thất Cao Đài Sacramento, California Thánh Thất Cao Đài Sacto tổ chức Đại Lễ Trung Nguơn
Posted on: 11/7/2013 9:15:08 PM
“Trung tuần tháng 7 âm lịch mỗi năm là Mùa Vu Lan Báo Hiếu, Mùa Xá Tội Vong Nhân. Đạo Cao Đài với tôn chỉ “Qui Tam Giáo, Hiệp Ngũ Chi” nên Thánh Thất Sacramento tổ chức Đại lễ Trung Nguơn ... xem tiếp

TT Cao Đài Wichita Sinh hoạt Đạo sự TT Wichita, Kansas
Posted on: 11/7/2013 4:50:52 PM
Đi đôi với phát triển về cơ sở thờ tự, sinh hoạt, nhờ chú trọng mở rộng hoạt động Đạo sự kết hợp với sự hội nhập vào dòng sinh hoạt chung tai địa phương, đến nay Đạo Cao Đài nơi đây được nhiều người biết đến, mặc dù số tín đồ Cao Đài không đông như các vùng khác chỉ với khoảng 80 tín hữu thuộc 46 gia đình tại Thành Phố và các vùng phụ cận ... xem tiếp

Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas Tường Thuật Tóm Lược Lễ An Vị Thánh Tượng Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas
Posted on: 11/6/2013 10:40:05 PM
Thanh Thất Cao Đài Houston Texas sẽ tô điểm thêm cho thành phố Houston TX một thắng cảnh thiêng liêng, một trung tâm du lịch, một ánh sáng huyền linh góp phần giúp cho con người tìm về cội phúc.” ... xem tiếp

Chủ Tọa Đoàn Đại Hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on: 10/31/2013 7:59:03 AM
Đại Hội kỳ II Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại tổ chức tại TT Cao Đài Houston TX, vào ngày 31-8-2013 kết họp với Đại Hội Kỳ VII Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Lễ An Vị Thánh Tượng Thánh Thất Houston Texas là ba Lễ Hội trọng đại ghi dấu một thời kỳ phát triển mới của Đạo Cao Đài tại Hải ngoại. ... xem tiếp

Trai cay ngu qua Dallas - Hội Yến Diêu Trì Cung & Tết Trung Thu Tháng 8, 2013
Posted on: 10/28/2013 9:08:51 PM
Ngày 22/9/2013 ( AL 18/8/Q.Tỵ ), cũng như hàng năm cứ mỗi lần tới ngày Rằm tháng 8 Âl, Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Dallas FortWorth TX đều tổ chức Đại Lễ KỶ NIÊM HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG - Tưởng nhớ MẸ và CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG ... xem tiếp