THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

Đàn Ong Mật (Sưu tầm)
Posted on: 10/28/2014 4:17:37 PM
"...Các chú ong chăm chỉ, ngày ngày hút mật hoa về làm tổ. Chúng cùng nhau làm việc rất hăng say và vui vẻ. Thế nhưng, trong số đó có một chú ong không bao giờ chịu làm việc cùng đàn của mình. Chú ấy luôn cậy sức mình to khỏe, nổi trội nhất đàn nên kiêu căng, ngạo mạn..." ... xem tiếp

Bài Phát Biểu của Q. Khâm Châu, Châu Đạo California tại Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới (Kỳ 7)
Posted on: 7/15/2014 4:23:40 PM
Ngày Thứ Sáu, 4 tháng 7 năm 2014, tại Hội Trường Châu Đạo Cao Đài số 14072 Chestnut St, Westminster, Nam California, Hiệp Hội Giới Trẻ Cao Đài (Cao-Dai Youth Association) đã tổ chức đại hội Thế Giới lần thứ 7, với sự tham dự của trên 200 quan khách và các đại diện giới trẻ từ khắp nơi về dự Đại Hội. ... xem tiếp

Vài Nét về Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức III - Seattle
Posted on: 2/7/2014 2:01:04 PM
Trải qua hơn mười năm từ khi thành hình, từ một lớp học đơn sơ nay trở thành 1 trường học với 5 lớp ... xem tiếp

Vài nét về Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức - Châu Đạo California
Posted on: 11/20/2013 5:38:01 PM
Minh Đức của con người có thể bị lu mờ vì lục dục thất tình dấy động. Do vậy, Trung Tâm Minh Đức ngoài việc dạy cho trẻ em Việt biết đọc và viết tiếng Việt, Thầy Cô giáo còn quan tâm đến việc làm cho sáng cái đức sáng, tức là phải trau giồi cái Minh Đức cho sáng tỏ luôn, để nhận định và hành động đúng theo Thiên lý". ... xem tiếp