THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

Đàn Ong Mật (Sưu tầm)
Posted on: 10/28/2014 4:17:37 PM
"...Các chú ong chăm chỉ, ngày ngày hút mật hoa về làm tổ. Chúng cùng nhau làm việc rất hăng say và vui vẻ. Thế nhưng, trong số đó có một chú ong không bao giờ chịu làm việc cùng đàn của mình. Chú ấy luôn cậy sức mình to khỏe, nổi trội nhất đàn nên kiêu căng, ngạo mạn..." ... xem tiếp

Vài Nét về Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức III - Seattle
Posted on: 2/7/2014 2:01:04 PM
Trải qua hơn mười năm từ khi thành hình, từ một lớp học đơn sơ nay trở thành 1 trường học với 5 lớp ... xem tiếp

Tường Thuật : "Suy Nghĩ của thiếu nhi và thanh thiếu niên về Tôn giáo".
Posted on: 1/18/2014 12:59:01 PM
Trong ngày Lễ Khánh Thành Hậu Điện THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS vào tháng 11 năm 2010, 14 em thanh thiếu niên, tuổi từ 6 đến 21 tuổi cùng đứng trên sân khấu phát biểu suy nghĩ và nhận thức của mình về tôn giáo.. ... xem tiếp