THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI: Mời Dự Đại Hội Kỳ III
Posted on: 7/10/2016 12:43:32 PM
"...Đại Hội kỳ III Cơ Quan Đại Diện được tổ chức kết hợp cùng với Đại Hội Kỳ 8 Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Đại Lễ Kỷ Niệm "CaoDai Day" Thánh Thất Cao Đài Houston, tổ chức dịp Lễ Lao Động Hoa Kỳ tại Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas.." .. ... xem tiếp

BTS Hương Đạo Sacramento, CA kêu gọi yểm trợ tái xây cất Thánh Thất
Posted on: 7/8/2016 12:35:30 PM
"...ngôi nhà 70 tuổi, sau hơn 10 năm sử dung làm Thánh Thất nay không còn an toàn vững chắc..cần phải được tái xây dựng mới để có nơi khang trang thờ phương Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Lie6ng.." ... xem tiếp

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI: Kêu gọi yểm trợ tái thiết Thánh Thất Paris, Pháp sau thiên tai, lũ lut . .
Posted on: 7/7/2016 11:19:35 PM
Trong thảm họa thiên tai lũ lụt xảy ra tại nước Pháp trong thời gian qua, Thánh Thất Cao Đai Paris nằm trong vùng bị lũ lụt hoành hành suốt hơn hai tuần lễ..... Thánh Thất bị chìm trong vùng nước sâu 3m trong nhiều ngày, chịu thiệt hại nặng nề về tài sản, vật chất...cần được sớm tu sửa để có nơi thờ phượng Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng.... ... xem tiếp

BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI: "Thông Báo Tổ chức Đại Hội kỳ 8 tại Houston, TX"
Posted on: 5/31/2016 10:11:37 AM
"..Đại Hội kỳ 8 Ban Thế Đạo Hải Ngoại sẽ được tổ chức kết hợp cùng thời điểm với Đại Hội kỳ III Cơ Quan Đại Diện và Lễ Kỷ Niệm Năm thứ Ba "CaoDai Day" ..." ... xem tiếp

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI: "Thông Báo Tổ chức Đại Hội kỳ III tại Houston, Texas"
Posted on: 5/31/2016 10:06:59 AM
"...Đại Hội kỳ III Cơ Quan Đại Diện sẽ được tổ chức kết hợp cùng thời điểm với Đại Hội Kỳ 8 Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Lễ Kỷ Niệm Đệ Tam Chu niên "CaoDai Day" do Tộc Đạo Thánh Thất Houston, Texas tổ chức, vào 03 ngày Thứ Bảy và Chủ Nhựt và thứ Hai 03, 04 & 05/ 9 /2016 (dịp Lễ Lao Động Hoa Kỳ) tại Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas.." ... xem tiếp

Phân Ưu Bào Tỷ của HH Hiền Tài Ngô văn Vội, qui vị tại Củ Chi, Sài Gòn, Việt Nam.
Posted on: 5/24/2016 2:58:13 PM
" Thành kính Phân Ưu cùng HH Hiền Tài Ngô văn Vội và toàn thể tang gia hiếu quyến và thành tâm cầu nguyện Hương linh người quá cố sớm về cõi Thiêng Liêng hằng Sống.." ... xem tiếp

CQĐDCĐHN MỜI GỌI DỰ ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH TT SAN DIEGO, CALIFORNIA
Posted on: 5/22/2016 3:29:44 PM
"...Với người tín đồ Cao Đài, ai ai cũng đồng cảm nhận là mỗi lần Khánh Thành Thánh Thất là mỗi cơ hội để chúng ta cùng nhau hiệp tâm dâng lời cầu nguyện "Đại Đạo Hoằng Khai", "Thiên hạ Thái Bình", "Thánh Thất An Ninh",..." ... xem tiếp

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: Phân Ưu HH Giám Đạo Trần Thanh Danh qui vị tại Thánh Địa Tây Ninh
Posted on: 4/13/2016 10:26:09 PM
"..Thành Kính Phân Ưu cùng Tang gia và thành tâm cầu nguyện cho Hương linh Cố Giám Đạo Trần Thanh Danh sớm cao thăng Thiên vị nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.." ... xem tiếp

Lễ Khánh Thành TT San Diego: Thông Tin về Phi Trường và Khách Sạn
Posted on: 4/12/2016 10:25:25 PM
Khánh Thành ... xem tiếp

Thư Mời Dự " LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT SAN DIEGO CALIFORNIA"
Posted on: 3/1/2016 4:29:20 PM
"...Trân Trọng Kính Mời Chư Chức Sắc, Chức Việc, Quí Đồng Đạo và Chư Vị Hiền Tài và Hiền Tài Dự Phong Ban Thế Đạo Hải Ngoại.. dành chút thời gian quý báu đến tham dự "LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT SAN DIEGO, CALIFORNIA" tổ chức vào ngày Thứ Bảy và Chủ Nhựt (28 & 29 tháng 5 Bính Thân (DL. ngày 02 & 03-7-2016)... ... xem tiếp

Thông báo công cử Quyền Khâm Châu Đạo Victoria và việc liên lạc với Văn Phòng Khâm Châu Victoria, Úc Châu
Posted on: 1/2/2016 11:55:28 PM
". . .Đa số các Tộc Đạo tại Úc Châu công cử Hiền Tài Lê Văn Thêm đảm nhận chức vụ Quyền Khâm Châu Đạo Victoria, Úc Châu . . ." ... xem tiếp

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI 2016
Posted on: 12/25/2015 11:18:34 AM
HAPPY NEW YEAR Kính chúc mọi người, mọi nhà An vui Thinh vượng ... xem tiếp

Lời kêu Gọi "CẦU NGUYỆN VÀ SÁM HỐI" (Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại và Ban Thế Đạo Hải Ngoại)
Posted on: 9/22/2015 8:53:06 PM
đề nghị tổ chức Lễ Tụng Kinh Sám Hối để cầu xin ...Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Hộ Pháp cùng các Đấng Thiêng Liêng tha thứ tội tình cho chúng ta đã không chu toàn được bổn phận của người tín đồ Cao Đài trong cơn Pháp nạn... ... xem tiếp

TIN ĐẶC BIỆT: Biến động Đạo sự trong nước và sự thử thách Đức Tin Cao Đài
Posted on: 9/7/2015 8:20:54 AM
tin Dao su ... xem tiếp

Giới thiệu Website của VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI CHÂU ÂU
Posted on: 8/29/2015 11:36:13 PM
trân trọng giới thiệu cùng Quý Đồng Đạo và Quý Độc giả trang mạng của Văn Phòng Đại Diện Cao Đài Châu Âu ... xem tiếp

Đài SBTN phỏng vấn Tìm hiểu Cao Đài Foundation vùng Hoa Thịnh Đốn
Posted on: 8/13/2015 2:59:37 PM
...Ngày 7 tháng 8 Dai Truyền Hình SBTN Phỏng vấn HT Phan văn Ba về Cao Đài Foundation Vùng Hoa Thịnh Đốn ... xem tiếp

CQĐDCĐHN MỜI GỌI DỰ ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH TT HOUSTON, TX
Posted on: 8/6/2015 11:14:45 PM
" . . .Tại Houston Texas đã có ngôi Thánh Thất thờ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế là Đấng Cha chung của toàn nhơn loại. Xin hãy về đây sùng bái Ngài và phổ truyền Thánh giáo của Ngài khắp hoàn cầu để nhơn loại kịp tu trong thời Hạ Nguơn Mạt Pháp." ... xem tiếp

Thư Mời Dự "ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS"
Posted on: 5/24/2015 3:44:31 PM
. . Trân Trọng Kính Mời Chư Chức Sắc, Chức Việc, Quí Đồng Đạo và Đồng Hương Ân Nhân, Chư Vị Hiền Tài và Hiền Tài Dự Phong Ban Thế Đạo Hải Ngoại.. dành chút thời gian quý báu đến tham dự "ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS" được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 06/9/2015 (Labor Day Weekend).. ... xem tiếp

BẢN TIN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI (Số Đặc biệt 2015)
Posted on: 3/28/2015 3:41:38 PM
. . .Trân trọng kính mời quý Đồng Đạo và quý Đọc giả vào xem Bản Tin Cao Đài hảiNgoại- Số Đặc biệt 2015 tại Mục BẢN TIN TRÊN BANNER. xin click vào links để xem ... xem tiếp

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại "CHÚC MỪNG NĂM MỚI ẤT MÙI 2015"
Posted on: 2/13/2015 9:56:49 PM
..."Xin hãy cùng nhau hiệp nhứt Đức Tin dâng lời cầu nguyện: “Đại Đạo Hoằng Khai, Thiên hạ Thái bình, Thánh Thất an ninh và nhơn loại được an cư, lạc nghiệp”. ... xem tiếp

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Posted on: 1/16/2015 11:40:56 AM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ... xem tiếp

TIN BUỒN: Hiền Nội của HH. Cố Giáo Hữu Thượng Ngọc Thanh, nguyên Chủ Trưởng Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại vừa qui vị.
Posted on: 1/16/2015 8:01:35 AM
Cáo Phó ... xem tiếp

Giới Thiệu "Bản Tin Phụng Sự" của Thánh Thất Cao Đài Austin, TX
Posted on: 12/25/2014 4:31:50 PM
Bản Tin Phung sự số 3 ... xem tiếp

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại Chúc Giáng Sinh và Năm Mới 2015
Posted on: 12/24/2014 5:20:37 PM
Kính Chúc "MÙA LỄ GIÁNG SINH AN BÌNH HẠNH PHÚC Và NĂM MỚI AN KHANG, THỊNH VƯỢNG." ... xem tiếp

Chúc Mừng Giáng Sinh & Năm Mới 2015
Posted on: 12/18/2014 2:09:23 PM
Chuc an khang Thinh Vuong ... xem tiếp

Thánh Thất Wichita kêu gọi phát tâm công quả Xây cất Hội Trường
Posted on: 11/23/2014 9:05:24 AM
...Xét thấy việc xây cất một Hội Trường là nhu cầu cần thiết để giải quyết các khó khăn về sinh hoạt Đạo sự tại địa phương, nhứt là trong việc tổ chức các ngày Lễ lớn trong năm, cần có nơi khang trang thuận tiện tiếp đón Đồng Đạo, quan khách chính quyền và cộng đồng các tôn giáo bạn, cộng đồng người Việt tại địa phương và các vùng phụ cận đến Thánh Thất để bái lễ Đức Chí Tôn và các đấng Thiêng liêng .. ... xem tiếp

Bản Thông Báo về thực hiện Bản Lên Tiếng của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on: 3/3/2014 4:25:03 PM
Xét thấy việc ban hành Huấn lịnh thành lập "Ban Đại diện Hội Thánh" do Trần Quang Cảnh cầm đầu, cùng với các Lễ sanh phàm phong được giao nhiệm vụ kể trên, thực chất là hoạt động phá rối, làm phân hóa nền Đạo hải ngoại ... xem tiếp

Chứng Tích về các Huấn Lịnh bổ nhiệm
Posted on: 3/3/2014 3:45:31 PM
Chứng Tích về các Huấn Lịnh bổ nhiệm ... xem tiếp

Chứng Tích về Tính Chất Phàm Giáo, Quốc Doanh của HT Cao Đài Tây Ninh hiện nay
Posted on: 3/3/2014 1:16:31 AM
Hội Thánh Cao Đài ngày nay vi phạm Pháp Chánh Truyền (Hiến Pháp không thay đổi) của Đạo, không còn đầy đủ quyền năng độ rỗi nhơn sanh. ... xem tiếp

Bản Lên Tiếng của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại về HT trong nước lập Ban Đại diện hải ngoại
Posted on: 3/3/2014 12:58:27 AM
Xét thấy việc ban hành Huấn lịnh thành lập "Ban Đại diện Hội Thánh" do Trần Quang Cảnh cầm đầu, cùng với các Lễ sanh phàm phong được giao nhiệm vụ kể trên, thực chất là hoạt động phá rối, làm phân hóa nền Đạo hải ngoại ... xem tiếp

Một Phút Suy Tư về Đấng Cha Trời (Biên soạn: HT Phạm văn Khảm)
Posted on: 2/7/2014 10:25:41 AM
Ngoài cương vị Đấng Cha Lành, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế còn là Thầy của các tín đồ Cao Đài, thế nên mỗi lần giáng cơ dạy Đạo, Ngài luôn luôn tự xưng là Thầy và gọi các môn đồ bằng con. ... xem tiếp

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại CHÚC NĂM MỚI GIÁP NGỌ (2014)
Posted on: 1/21/2014 5:09:19 PM
CHÚC NĂM MỚI GIÁP NGỌ ... xem tiếp

Chúc Mừng Giáng Sinh & Năm Mới 2014
Posted on: 12/21/2013 1:12:11 AM
Chúc mừng Giang Sinh & New Year ... xem tiếp

Cơ Quan Đại Diên Cao Đài Hải Ngoại kêu gọi Cầu nguyện và Cứu Trợ nạn nhân bão lụt Hayan
Posted on: 11/19/2013 9:57:24 PM
Xin hãy cùng nhau cầu nguyện và tham gia cứu trợ nạn nhân bão lụt Hayan. ... xem tiếp

Thư Mời Lễ An Vị Thánh Tượng Thánh Thất San Diego, Châu Đạo California
Posted on: 11/1/2013 8:44:57 AM
Trân trọng kính mời Quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ và Đệ Muội vui lòng đến tham dự LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG Thánh Thất Cao Đài San Diego, Châu Đạo California ... ... xem tiếp