THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

"Tinh Thần Dung Hợp Tâm Linh ở Đạo Cao Đài" - Biên soạn và Thuyết Trình: HT Phạm văn Khảm
Posted on: 3/31/2016 10:54:23 PM
"...Đạo Cao Đài là một tổng hợp tôn giáo bằng Tinh Thần và Chân lý thế nên nhờ đó nhơn loại sẽ lập đươc đời Thánh Đức trên mặt Địa cầu thứ 68 nầy với một thế giới hòa bình vĩnh cửu..." ... xem tiếp

Đàn Ong Mật (Sưu tầm)
Posted on: 10/28/2014 4:17:37 PM
"...Các chú ong chăm chỉ, ngày ngày hút mật hoa về làm tổ. Chúng cùng nhau làm việc rất hăng say và vui vẻ. Thế nhưng, trong số đó có một chú ong không bao giờ chịu làm việc cùng đàn của mình. Chú ấy luôn cậy sức mình to khỏe, nổi trội nhất đàn nên kiêu căng, ngạo mạn..." ... xem tiếp

Quan niệm :"QUÂN TỬ-TIỂU NHÂN" theo Khổng Giáo
Posted on: 4/20/2014 10:54:47 PM
Đạo của Khổng Tử là đạo của người Quân tử cốt dạy người ta cho thành người có đức hạnh hòan toàn và có nhân phẩm tôn quý, cho nên bao nhiêu những sự dạy do học tập của Khổng giáo đều chú cả vào sự gây thành người Quân tử. ... xem tiếp

Đông và Tây có nên gặp nhau ?
Posted on: 1/10/2014 10:28:26 AM
Ở một nghĩa nào, Đông và Tây khác biệt cũng là điều hay. Không ai đòi hỏi chúng ta quên cội nguồn, quẳng đi mọi tập tục, bởi văn hóa là kho tàng để lại của cha ông đã chắt chiu gầy dựng từ hàng thế kỷ, và là niềm hãnh diện chung của dân tộc. ... xem tiếp

Vài nét về Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức - Châu Đạo California
Posted on: 11/20/2013 5:38:01 PM
Minh Đức của con người có thể bị lu mờ vì lục dục thất tình dấy động. Do vậy, Trung Tâm Minh Đức ngoài việc dạy cho trẻ em Việt biết đọc và viết tiếng Việt, Thầy Cô giáo còn quan tâm đến việc làm cho sáng cái đức sáng, tức là phải trau giồi cái Minh Đức cho sáng tỏ luôn, để nhận định và hành động đúng theo Thiên lý". ... xem tiếp