THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

Posted on: 7/31/2016 11:23:54 PM
Tường Thuật
LỄ KHÁNH THÀNH
THÁNH THẤT SAN DIEGO, CALIFORNIA
( Ngày 2 và 3 tháng 7 năm 2016)

Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đãi San Diego California đã tổ chức rất trang nghiêm và trọng thể tại trong hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhựt 2 và 3 tháng Bảy năm 2016.

Xin quý vị  vào  Mục Tài Liệu /documents để xem Bài Tường Thuật của Đặc Phái viên Viễn Nhân gởi từ San Diego.

Trân trọng,

Ban Biên Tập