THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

Posted on: 11/20/2013 5:38:01 PM

 

TRUNG TÂM VIỆT NGỮ MINH ĐỨC
CHÂU ĐẠO CAO ĐÀI CALIFORNIA
_______

 

Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức do Châu Đạo Cao Đài California thành lập năm 2003.

Tọa lạc số 14072 Chestnut  St thuộc thành phố Westminster, California. Hiên nay với tổng số học sinh là 102 em, chia ra 10 lớp từ Mẫu giáo đến lớp 6. Ban giảng huấn gồm 14 Thầy Cô giáo và Giám Đốc Trung Tâm là Thầy Ngô Thiện Đức.

Sinh hoạt hằng tuần vào ngày Chủ Nhật từ 9:30 giờ đến 13:00 giờ bao gồm các môn: Việt Ngữ, Đạo Đức, Sinh hoạt Thanh Thiếu Niên theo phương pháp Hướng Đạo.

Ban Lương Vụ Tộc Đạo Orange phục vụ bữa ăn trưa miễn phí . Ngoài ra các ngày lễ do Cộng Đồng người Việt tổ chức, Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức luôn luôn sẵn sàng tham gia và còn giúp Ban Tổ Chức với tất cả những gì có thể làm được trong khả năng.

Nói về thành quả, xin mượn lời nhận xét của một Trưởng Hướng Đạo Việt Nam được mời làm Huấn Luyện Viên trong kỳ trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Đại Đạo Thanh Niên Hội năm 2011 như sau: Ban Huấn Luyện chúng tôi được dịp phục vụ cho nhiều trại Huấn Luyện của nhiều đoàn thể khác nhau, kể cả các trại Huấn Luyện của Hướng Đạo, chúng tôi nhận thấy các trại sinh Cao Đài nói và viết tiếng Việt trội hẳn hơn hết. Đó cũng là một niềm vui, cũng là một đóng góp phần nào cái mong ước làm sáng danh nền Văn Hóa Việt Nam tại hải ngoại.

Tên Minh Đức do Hiền Tài Phạm văn Khảm đặt cho Trung Tâm nầy và được giải thích như sau:

"Minh Đức là cái đức sáng, nhờ cái đức sáng nầy mà người ta có thể nhận thấy rõ ràng những vấn đề mù tối.

Minh Đức của con người có thể bị lu mờ vì lục dục thất tình dấy động. Do vậy, Trung Tâm Minh Đức ngoài việc dạy cho trẻ em Việt biết đọc và viết tiếng Việt, Thầy Cô giáo còn quan tâm đến việc làm cho sáng cái đức sáng, tức là phải trau giồi cái Minh Đức cho sáng tỏ luôn, để nhận định và hành động đúng theo Thiên lý".

Để theo đuổi cái ước vọng cao đẹp nầy, Trung Tâm Minh Đức luôn luôn tạo cho các học sinh môi trường thuận lợi để phát triển như:

Gần điều nên, lánh lẽ hư.
Gần đèn thì sáng.
Tiên học lễ, hậu học văn.
Lễ bái thường hành tâm Đạo khởi…

Ngoài ra, Hiền Tài Phạm văn Khảm, cũng có lần nói với các cháu học sinh như là lời tâm quyết của Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức như sau:

"Cha mẹ sinh ra, mỗi cháu ví như là một đóa hoa. Nhưng cháu không phải là hoa Hồng, cũng không phải là hoa Đào, hoa Cúc, hoa Mai . . .vân vân. . . Chính cháu là một loài hoa đặc biệt, hơn hẳn các thứ hoa mà các cháu thường thấy. Đó là hoa Người. Đúng, cháu là hoa Người.

Cha Mẹ, hằng ngày lo tưới nước, vun phân, săn sóc từng miếng ăn giấc ngủ. . lại còn cậy nhờ Thầy Cô giáo giúp sức cho hoa Người của mình mỗi ngày mỗi thêm xinh đẹp và hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Sau đó, hoa Người kết thành trái ngọt, tức là Cháu trở thành người hữu dụng cho gia đình và xã hội. Đó là ước mơ của cha mẹ và của cả Thầy Cô giáo Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức.

Hi vọng tất cả đều trở thành sự thật đúng như ước mơ !

Carson Phạm