THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

"Tinh Thần Dung Hợp Tâm Linh ở Đạo Cao Đài" - Biên soạn và Thuyết Trình: HT Phạm văn Khảm
Posted on: 3/31/2016 10:54:23 PM
"...Đạo Cao Đài là một tổng hợp tôn giáo bằng Tinh Thần và Chân lý thế nên nhờ đó nhơn loại sẽ lập đươc đời Thánh Đức trên mặt Địa cầu thứ 68 nầy với một thế giới hòa bình vĩnh cửu..." ... xem tiếp

"CON ĐƯỜNG THỨ BA ĐẠI ĐẠO". Biên khảo: HT Nguyễn Long Thành
Posted on: 4/2/2015 11:11:32 AM
Dầu đi con đường nào cũng vậy, thứ nhứt, thứ hai, thứ ba cũng phải có công đức mới đặng đắc Đạo. Con Đường Thứ Ba Đại Đạo nếu thành công về với Đức Chí Tôn sớm hơn một chút chẳng phải đợi đến khi chết như con đường thứ nhứt và con đường thứ hai. ... xem tiếp

Cao Đài Thời Đạo Pháp -Trích Đại Đạo Sử Cương, Q1, HT Trần văn Rạng
Posted on: 12/14/2014 9:05:01 PM
Sau khi lập Tờ Khai Đạo với chính phủ Pháp ngày 7-10-1926 thì việc phổ độ các tỉnh băt đầu từ tháng chín năm Bính Dần ... xem tiếp

"PHỔ CÁO CHÚNG SANH" -Trích Tủ Sách Đại Đạo
Posted on: 12/14/2014 8:52:23 PM
"Đời Mạt kiếp nầy dữ nhiều lành ít, nếu Thầy không chuyển pháp lại thì chưa một ai tu đặng trọn Đạo." ... xem tiếp

KHAI ĐẠO VỚI CHÍNH QUYỀN PHÁP-Trích Cao Đài Tự Diển
Posted on: 12/14/2014 8:40:02 PM
Tờ Khai Đạo (Đạo Cao Đài) là một bản văn gởi cho nhà cầm quyền Pháp đương thời ... xem tiếp

"ĐẠI LỄ KHAI ĐẠO" -Trích Cao Đài Tự Điển - Đức Nguyên
Posted on: 12/14/2014 8:18:18 PM
Ngày tổ chức Đại Lễ Khai Đạo được Đức Chí Tôn ấn định là ngày rằm Hạ nguơn năm Bính Dần (15-10-Bính Dần), tại Thánh Thất tạm đặt tại chùa Gò Kén, Tây Ninh. ... xem tiếp

Lễ Kỷ Niệm Đức Quyền Giáo Tông : HT Phạm văn Khảm
Posted on: 12/14/2014 7:36:18 PM
Đức Quyền Giáo Tông LÊ VĂN TRUNG sanh năm 1875 và qui Tiên ngày 13 tháng 10 năm Giáp Tuất (1934) hưởng thọ 59 tuổi. ... xem tiếp

"Lễ Vía Đức Quyền Giáo Tông" : Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp
Posted on: 12/14/2014 7:18:53 PM
Hôm nay là ngày kỷ niệm của Quyền Giáo Tông, toàn thể anh em chúng ta nên để tâm tưởng niệm một người Anh Cả lớn nhứt, vĩ đại nhứt của chúng ta. ... xem tiếp